Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
TheJedi
Xuất hiện:
3 Tháng bảy 2012
Châm ngôn
Handle the force and keep the world safe from evil.
Giới thiệu về
Build a formidable force of team members and learn to become better players. Also to teach lessons to the enemies of the FORCE.
Trang web
NA
Xếp hạng của Team
The Jedi Masters Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[TheJedi]Baldwin_IV Người lập Team 3 Tháng bảy 2012 17 Tháng một 2018 - 2:30 am
[TheJedi]Jupe Jedi Council 22 Tháng tám 2013 Hôm qua, 12:36 pm
[TheJedi]Genette Jedi Council 10 Tháng bảy 2012 17 Tháng chín 2017 - 10:38 pm
Rgeadn Jedi Council 16 Tháng mười 2016 Hôm nay, 7:41 am
[TheJedi]Lizard_Calmer Jedi Council 20 Tháng hai 2017 Hôm nay, 12:01 am
[TheJedi]Jiggsy Jedi Council 15 Tháng chín 2013 5 Tháng một 2018 - 11:51 am
RoxX__ Jedi Council 29 Tháng mười 2015 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[TheJedi]influenzinho Jedi General 14 Tháng mười hai 2015 Hôm nay, 5:37 am
[TheJedi]HallisYoScholar Jedi General 16 Tháng sáu 2014 27 Tháng mười hai 2017 - 5:15 pm
squeak Jedi General 24 Tháng năm 2016 17 Tháng một 2018 - 8:12 pm
[TheJedi]chaos_2_win Jedi General 21 Tháng một 2014 Hôm nay, 4:42 am
_Mattheus_ Jedi General 7 Tháng năm 2017 16 Tháng mười 2017 - 11:22 am
Yelur Jedi General 20 Tháng năm 2016 Hôm qua, 10:07 pm
[TheJedi]MaGiKaL Jedi Master 26 Tháng một 2017 10 Tháng một 2018 - 6:56 pm
_Kellar_ Jedi Master 13 Tháng tám 2015 Hôm qua, 7:03 pm
INeedMoney Jedi Master 27 Tháng mười 2015 Hôm qua, 8:02 pm
[TheJedi]Anti_Coup_Egy Jedi Master 17 Tháng tám 2014 Hôm nay, 2:30 am
[TheJedi]iturrafan Jedi Master 1 Tháng mười hai 2017 14 Tháng một 2018 - 9:00 pm
[TheJedi]Ganji Jedi Knight 24 Tháng chín 2015 Hôm nay, 6:09 am
[TheJedi]ClockWork88 Jedi Knight 13 Tháng hai 2017 Hôm qua, 11:31 am
[TheJedi]UnGuessable Jedi Knight 6 Tháng một 2017 24 Tháng mười một 2017 - 3:00 am
[TheJedi]Tenacity Jedi Knight 2 Tháng tám 2017 Hôm nay, 9:11 am
[TheJedi]DestroyHumanity Jedi Knight 6 Tháng chín 2017 12 Tháng một 2018 - 7:45 pm
_Lazarus Jedi Knight 4 Tháng bảy 2016 8 Tháng chín 2017 - 10:17 am
[TheJedi]Wallsplash Jedi Knight 19 Tháng mười 2016 Hôm qua, 1:33 pm
_Akinaga_ Jedi Knight 1 Tháng một 2015 10 Tháng mười 2017 - 6:00 pm
[TheJedi]Poelsebread Jedi Knight 5 Tháng ba 2015 22 Tháng mười hai 2017 - 11:26 pm
[TheJedi]Saladin__ Jedi Knight 26 Tháng bảy 2017 Hôm nay, 6:19 am
[TheJedi]Dixit_ Jedi Knight 9 Tháng một 2016 16 Tháng một 2018 - 6:35 pm
[TheJedi]MC_Trance Jedi Knight 24 Tháng chín 2017 Hôm qua, 8:04 pm
[TheJedi]Reverie Jedi Knight 6 Tháng tư 2016 30 Tháng chín 2017 - 4:13 am
Mass_more_Rams Jedi Knight 7 Tháng chín 2013 17 Tháng một 2018 - 11:05 am
[TheJedi]PranPineapple Jedi Knight 24 Tháng mười 2013 1 Tháng mười hai 2017 - 3:28 am
[TheJedi]kThuN Jedi Knight 31 Tháng một 2017 Hôm qua, 10:19 pm
[TheJedi]Nicole Padawan 2 Tháng mười 2015 13 Tháng một 2018 - 6:09 pm
12xxsuxplayer Padawan 4 Tháng hai 2017 1 Tháng mười hai 2017 - 9:37 pm
[TheJedi]Kig0 Padawan 29 Tháng năm 2017 26 Tháng chín 2017 - 9:52 pm
[TheJedi]col_mongo Padawan 8 Tháng mười 2016 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[TheJedi]smoke_break Padawan 23 Tháng mười một 2016 24 Tháng mười hai 2017 - 1:40 pm
[TheJedi]__Jonny Padawan 21 Tháng ba 2017 16 Tháng mười hai 2017 - 3:13 pm
Rhin0 Padawan 26 Tháng một 2017 8 Tháng một 2018 - 2:18 am
[TheJedi]MaX__RunNeR Jedi Apprentice 21 Tháng tám 2016 25 Tháng mười hai 2017 - 5:17 pm
__NOH__ Jedi Apprentice 19 Tháng năm 2014 Hôm nay, 12:57 am
[TheJedi]VanGaal Jedi Apprentice 18 Tháng mười 2012 11 Tháng một 2018 - 11:50 pm
[TheJedi]RageMonster_ Trial 18 Tháng mười hai 2017 Hôm qua, 9:20 pm
GdayChamp Clone 9 Tháng mười một 2014 22 Tháng mười hai 2017 - 12:35 am
DM_robot Clone 21 Tháng mười hai 2015 11 Tháng một 2018 - 10:50 am
[TheJedi]Pue Clone 5 Tháng mười một 2015 6 Tháng một 2018 - 9:38 am
GreyIsBeautiful Clone 1 Tháng sáu 2013 14 Tháng mười 2017 - 10:33 pm
_Arch_PuMpkiN__ Clone 15 Tháng tư 2014 22 Tháng mười hai 2017 - 1:11 am
Covfefe_ Clone 16 Tháng bảy 2014 9 Tháng chín 2017 - 12:50 pm
MangoBread Clone 24 Tháng sáu 2017 29 Tháng mười một 2017 - 8:41 pm
[TheJedi]MindTrickz Clone 17 Tháng hai 2017 16 Tháng một 2018 - 12:29 pm
WARshney_ Inactive 5 Tháng chín 2013 18 Tháng sáu 2017 - 8:35 am
[TheJedi]jugband Inactive 15 Tháng năm 2015 10 Tháng mười 2017 - 8:04 pm
[TheJedi]Instinct0 Inactive 9 Tháng mười một 2014 30 Tháng mười hai 2017 - 9:27 pm
[TheJedi]_KG_ Inactive 27 Tháng sáu 2013 28 Tháng mười hai 2017 - 11:43 pm
[TheJedi]SparK Inactive 19 Tháng mười 2015 1 Tháng mười 2017 - 2:08 pm
[TheJedi]oompzinho Inactive 8 Tháng một 2014 22 Tháng mười hai 2017 - 12:47 am
[TheJedi]7Sam Inactive 20 Tháng một 2016 26 Tháng bảy 2017 - 4:09 pm
[TheJedi]Bug_ Inactive 21 Tháng một 2016 13 Tháng mười hai 2017 - 7:43 am
[TheJedi]King_Nos Inactive 23 Tháng một 2016 Hôm nay, 6:31 am
_Air_Nirvana Inactive 4 Tháng sáu 2014 1 Tháng mười hai 2017 - 7:58 am
kliX Inactive 14 Tháng mười hai 2013 23 Tháng chín 2017 - 10:14 pm
[TheJedi]Vyse__ Inactive 7 Tháng mười hai 2014 Hôm nay, 12:06 am
[TheJedi]putzinho Veterans 16 Tháng mười hai 2015 13 Tháng bảy 2017 - 10:15 am
[TheJedi]_n0ne_ Veterans 29 Tháng tám 2012 5 Tháng bảy 2017 - 7:47 pm
d0dge Veterans 28 Tháng mười một 2012 27 Tháng mười một 2017 - 3:44 pm